ශී‍්‍ර ලංකාවේ දී පැවැත්වූ 15 වන ලෝක තරුණ සම්මේලනය

15 වන ලෝක තරුණ සම්මේලනය 2014 මැයි මාසයේදී ශී‍්‍ර ලංකාවේ දී පවත්වන ලදී. ”2015 පසු සංවර්ධන න්‍යායපත‍්‍රය සඳහා තරුණයින්ගේ මුඛ්‍ය
දායකත්වය” මැයෙන් පවත්වන ලද සම්මේලනය සඳහා ලොවපුරා 1,500 කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වූහ. සහභාගී වූවන්ගෙන් අඩක්ම වයස 18-29
අතර තරුණයින් වූ අතර ඔවුන් අතුරින් 300ක් ආන්තික පසුබිමකින් පැමිණි අය වූහ.
සම්මේලනයේ අරමුණ වූයේ සහස‍්‍ර සංවර්ධන ඉලක්කයන් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා තරුණ සහභාගීත්වය ලබා ගැනීමත් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ
නව්‍ය අදහස් හුවමාරුකර ගනිමින් 2015 ට පසු සංවර්ධන න්‍යායපත‍්‍රය සකස් කිරීමත්ය.
සම්මේලනය අවසානයේදී විෂයයන් 14ක් සම්බන්ධයෙන් නිරිදේශයන් සහිත තරුණයින්ගේ කොළඹ ප‍්‍රකාශනය එළිදක්වන ලදී. ඒවා අතර තරුණ
නායකත්වය සමග සංවර්ධනය, දුගීබව නැතිකිරීම, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට සම ප‍්‍රවේශය, පූර්ණ රැුකියා නියුක්තිය සහ ව්‍යවසායකත්වය, ස්ත‍්‍රී පුරුෂ
සමාජභාවී සමානාත්මතාව, ක‍්‍රමාණුකූල අසමානතා හමාරකිරීම, තරුණ අයිතිවාසිකම් පූර්ණ සහ තරුණ සහභාගීත්වය යන කරුණු අඩංගු විය.
සම්මේලනයෙන් පසු, තරුණයින්ගේ කොළඹ ප‍්‍රකාශනයේ ඇතුලත් කරුණු කි‍්‍රයාත්මක කිරීම දිරිගන්වනු සඳහා අනෙකුත් කි‍්‍රයාකාරීන්ගේ ද
හවුල්කාර්ත්වයෙන් කටයුතු කරන ලෙස සහභාගීවූවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලදී.
තරුණයින්ගේ කොළඹ ප‍්‍රකාශනයේ කොටසක් ලෙස තරුණ නිපුණතා දිනයක් පැවැත්වීමට ශී‍්‍ර ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව 2014
සැප්තැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සමුළුව විසින් සම්මත කරන ලදී.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන