එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය


   2015 ඔක්තෝබර් 24 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන සංවත්සර උත්සවය අතිගරු ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන, අග‍්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික‍්‍රමසිංහ, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මංගල සමරවීර , කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය සහ විපක්‍ෂ නායක ගරු ආර්.සම්බන්ධන් යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංකීර්ණයේදී පවත්වන ලදී.


 1955 දෙසැම්බර් 14 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් ශී‍්‍ර ලංකාව සිය සාමාජිකත්වයේ 60 වන සංවත්සරය සමරණ බවද මෙම උත්සවයේදී සඳහන් කරන ලදී. මෙම සංවත්සර ද්විත්වය සමරනු සඳහා විශේෂ සංවත්සර සමරු කලාපයක්. තැපැල් මුද්දරයක්, වීඩියෝ වාර්තා දර්ශණයක්, පුවත්පත් අතිරේකයක් සහ මහජන ප‍්‍රදර්ශණයක් දියත් කරන ලදී.


 මෙම වැඩසටහන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ශී‍්‍ර ලංකා රජය ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද මාධ්‍ය සහ සංනිවේදන ව්‍යාපාරයක් වන ‘අවර් යූ එන්. අපේ යූඑන්. එංගල් යූ එන්.’ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස කි‍්‍රයාත්මක කරන ලදී. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ් 70 වන සංවත්සරය සහ ශී‍්‍ර ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකත්වය ලබා වසර 60 සපිරෙන සංවත්සරය සැමරෙන මෙම වසර පුරා පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අංශය, පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, තැපැල් තැපැල්සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු කටයුතු අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කළේය.