ශ්රී ලංකාව තුළ සංක්රමණිකයන් සඳහා ජාත්යන්තර සංවිධානය

සංක‍්‍රමණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (IOM) යනු සංක‍්‍රමණ ක්‍ෂේත‍්‍රයයෙහි ප‍්‍රමුඛ අන්තර්-රාජ්‍ය සංවිධානය වන අතර මානුෂීය සහ ක‍්‍රමවත්
සංක‍්‍රමණය, සංක‍්‍රමණිකයාගේ සහ සමාජයේ ශුභසිද්ධියට හේතුවන්නේය යන මූලධර්මය සඳහා කැපවී සිටියි.
ශී‍්‍ර ලංකාව ප‍්‍රථමයෙන් IOM හි සාමාජිකයකු වූයේ 1990දී ය. ඒ ගල්ෆ් යුද්ධයෙන් පළා ගිය 90000ට අධික ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ට ප‍්‍රවාහන පහසුකම් ලබා
දීමත් සමඟිනි. IOM ආයතනය ශී‍්‍ර ලංකාවේ සිය කටයුතු ස්ථාපනය කරන ලද්දේ 2002 වසරේදීය.
එවක් පටන්, අර්බුධකාරී තත්ත්වයන් වලදී මෙන්ම සංක‍්‍රමණ කළමනාකරණයේදී ඇතිවන හදිසි සහ සංකීර්ණ අභියෝගයන් වලදී IOM රජය
සමඟ සමීප සබඳතාවකින් නිරතුරුව කටයුතු කර ඇත. සංක‍්‍රමණය තුළින් සමාජයීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය දිරි ගැන්වීමට සහ රජයන්ට සහ
සංක‍්‍රමණිකයින්ට සේවා සහ උපදෙස් ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදුකිරීම IOM හි සැලසුමයි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන