විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමාගේ පණිවිඩය

මංගල සමරවීර

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

එක්සත් ජාතීන් සම`ග අපගේ 60 වසරක ගමන් මගෙහි දී, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ ශී‍්‍ර ලංකාව බහුවිධ දායකත්වයක් සපයා
ඇත. විෂයභාර මහලේකම් ධූරයද ඇතුළු වැදගත් වෘත්තීය නිලයන් දැරීමට ශී‍්‍ර ලාංකිකයින් කිහිපදෙනෙකුම සමත් වී ඇත. 1955 දී එක්සත්
ජාතීන්ගේ සාමාජිකත්වය ලබා වසර පහක් පමණක් ගතවූ පසු එවකට ‘සිලෝන්’ නමින් හැඳින්වූ ශී‍්‍ර ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක
මණ්ඩලයේ සේවය කිරීමේ ගෞරවය ලබාගත්තාය. මහා සමුළුවේ සභාපතිත්වය මෙන්ම විවිධ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනවල මුලසුනත්
දැරූ ශී‍්‍ර ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ප‍්‍රතිමානයන් සකස් කිරීමේ කි‍්‍රයාවලියේදී දැක්වූ දායකත්වය සුවිශේෂී විය. එක්සත් ජාතීන් සිය 70 වන
සංවත්සරය සමරන මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවේදී, සාමය, සංහි`දියාව සහ සාධාරණ සහ තිරසාර සංවර්ධනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම
සඳහා අප යන ගමනේදී, එක්සත් ජාතීන්ගේ ප‍්‍රඥප්තිය තුළ අන්තර්ගත මූලධර්ම, පරමාදර්ශ සහ වටිනාකම්වලින් අපි මහත් ප‍්‍රබෝධයක්
ලබමු.
අපගේ ජනතාවගේ ශුභසිද්ධිය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සම`ග අප දක්වන සමීප සහයෝගීතාවය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන
යාමට අපි අපේක්‍ෂා කරමු.