ජනාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය

මෛතී්‍පාල සිරිසේන

ජනාධිපති

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ආරම්භ කර වසර 70ක් සපුරන මෙම 2015 වසරේදී, එම අවස්ථාව සමරන ලෝක ප‍්‍රජාව සමග ශී‍්‍ර ලංකාව ද එක්වෙයි. ශී‍්‍ර
ලංකාවේ ජනතාවට මෙම අවස්ථාව විශේෂ වැදගත්කමක් ගෙනදෙයි. දිගු කාලයක් පුරා අප ජාතියට මගපෙන්වූ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී මූලධර්ම කෙරෙහි අප
ජනතාවගේ විශ්වාසය 2015 ජනවාරියේදී පැවති ජනාධිපතිවරණයේදී නැවතත් සනාථ කර ඇති අවස්ථාවක, අපගේ බැඳීම් අළුත් කරමින් සහ එක්සත්
ජාතීන්ගේ ප‍්‍රඥප්තිය කෙරෙහි අපගේ කැපවීම යළි සපථ කරමින් ශී‍්‍ර ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජිකත්වය ලබා 60 වසරක් ගතවන සංවත්සරයද අපි
සමරමු.
අපගේ 60 වසරක ගමන් මගෙහි, ප‍්‍රතිමානයන් සකස් කිරීමේ කි‍්‍රයාවලිය, සාම සාධක කටයුතු සහ සංවර්ධනය යනාදියෙදී් එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ එහි
නියෝජිත ආයතනවල කටයුතු ස`දහා ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් බොහෝ දෙනෙකුම තම දායකත්වය ලබාදී ඇත.
මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවේදී, අප ජනතාවගේ යහපත උදෙසා එක්සත් ජාතීන් සම`ග අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට ශී‍්‍ර ලංකාවේ ඇති ඇප කැපවීම පිළිබඳව
මම යළි යළිත් සහතික වෙමි.