අගමැතිතුමාගේ පණිවිඩය

රනිල් වික්‍රමසිංහ

අග්‍රාමාත්‍ය

එක්සත් ජාතීන් සිය 70 වන සංවත්සරය සමරන මෙම අවස්ථාවේදී එහි සාමාජිකයින් විසින් සංවිධානය ලැබූ ජයග‍්‍රහණයන් පිළිබඳව ඇගයීමක් කළයුතු අතරම
වත්මන් සහ මතුවෙමින් තිබෙන අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට ගතයුතු සාමුහික ප‍්‍රවේශයන් පිළිබඳව ද අර්ථාන්විතව කටයුතු කළ යුතුය.
එක්සත් ජාතීන් සම`ග පවතින 60 වසරක සබඳතාව පිළිබඳව ශී‍්‍ර ලංකාව ආඩම්බර වන අතර එක්සත් ජාතීන් සම`ග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටත් එහි සෑම
ක්‍ෂේත‍්‍රයක් තුළම කෙරෙන කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබාදීමටත් අඛණ්ඩව කැපවනු ඇත.
සහශ‍්‍ර සංවර්ධන ඉලක්කයන් මේ වසරේදී තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් බවට පත්ව ඇති හෙයින් සිය ජනතාවගේ සාමය, සෞභාග්‍යය, සංහි`දියාව සහ
තිරසාර සංවර්ධනය කරා යන ගමනේදී එකී ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම ස`දහා එක්සත් ජාතීන් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රජාව සම`ග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට
අපි සැදී පැහැදී සිටිමු.