නිවාස අහිමි අයට නිවාස ලබාදීමේදී ශී‍්‍ර ලංකාව පෙරමුණ ගනී

ශී‍්‍ර ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ පේ‍්‍රමදාස මහතා ජගත් නිවාස වසරක් ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ට යෝජනා කළේය. මෙම
යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 37 වන සභාවාරයේදී නිතරගයෙන් අනුමත වූ අතර 1987 වසර ජගත් නිවාස වසර ලෙස නම්
කරන ලදී.
ඔහු ආග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන කාලය තුළ දී නිවාස නොමැති වූවන් සහ වරප‍්‍රසාද නොලත් ජනතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු
කරන ‘ගම් උදාව’ නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අරඹන ලදී. මෙම වැඩසටහන යටතේ රජය නිවාස 100,000 ඉදිකළ අතර නිවාස 1,000,000 යේ
ව්‍යාපෘතිය දියත් කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන එක්සත් ජාතීන් විසින් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගැනීමට සහ ඇගයීමට ලක් කරන ලදි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන