එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක සේවාව සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා දායකත්වය

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී කොංගෝ ජනරජයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙවර සඳහා සාම සාධක භටයින් හය දෙනෙකු ලබාදෙමින් 1960 දී ශී‍්‍ර
ලංකාව ප‍්‍රථම වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙවරට එක් විය. වර්තමානයේ සාම සාධක මෙහෙයුම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ
කමිටුවේ සාමාජිකත්වය දරන ශී‍්‍ර ලංකාව ති‍්‍රවිධ හමුදාවේ සහ පොලීසියේ ස්තී‍්‍ර පුරුෂ භටයින් දහස් ගණනක් විදේශීය සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා
යොදවා ඇති කැපවූ සහකරුවකු ලෙස කටයුතු කරයි.
පසුගිය වසර ගණනාව තුළ ශී‍්‍ර ලාංකික සාම සාධක භටයින් මධ්‍යම අප‍්‍රිකානු ජනරජය, කොංගෝව, හයිටි රාජ්‍යය, ලෙබනනය, අයිවරි කෝස්ට්
රාජ්‍යය, ලයිබීරියාව, දකුණු සුඩානය සහ ටිමෝරයේ සේවය කර ඇති අතර අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා වැඩිම
භටපිරිසකගේ දායකත්වයක් ලබාදෙන රටක් බවට ශී‍්‍ර ලංකාව පත්ව ඇත.
ශී‍්‍ර ලාංකික සාම සාධක භටයින් වන ලාන්ස් කෝප‍්‍රල් ජේ. බී. ඒ. ජේ. ජයසිංහ (2005*, ලාන්ස් කෝප‍්‍රල් එච්. එම්. විජේසිංහ (2005* සහ ලාන්ස්
කෝප‍්‍රල් ඒ. ජයරත්න (2007* යන අය ජාත්‍යන්තර සාමය වෙනුවෙන් දිවිපි¥ අතර ඔවුන් ඩෑග් හැමර්ස්කැජෝල්ඞ් පදක්කම් ලාභීන් ලෙස ගෞරවයට
ලක් කරන ලදී

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන