ශ්රී ලංකාව තුළ HIV / AIDS රෝගය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඒකාබද්ධ වැඩසටහන

එච්. අයි. වී./ඒඞ්ස් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඒකාබද්ධ වැඩසටහන (UNAIDS) පළමුවෙන්ම ශී‍්‍ර ලංකාවේ කොළඹට පැමිණියේ 1996 වසරේදීය.
2001 වසර වන විට UNAIDS තම පළමු කාර්යාලය ශී‍්‍ර ලංකාවේ පිහිටුවන ලදී.
UNAIDS ශී‍්‍ර ලංකාවෙන් HIV වසංගතය දුරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. මූලික අවධානය යොමුවී ඇත්තේ තවද 2030 වසර වන
විට නව ආසාදන නොමැති, AIDS හේතුවෙන් සිදුවන මරණ නොමැති සහ HIV සමග ජීවත්වන පුද්ගලයන් වෙන්කොට නොසළකන තත්ත්වයක්
ඇතිකර ගැනීම සඳහා වේගවත් ප‍්‍රවේශ ක‍්‍රමවේදය මගින් 90% රෝග හඳුනාගත්, 90% ප‍්‍රතිකාර ගන්නා සහ 90% රෝග වෛරස යටපත් කළ
තත්ත්වය ඇති කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවේ. වර්තමානයේදී රෝග පරීක්‍ෂාව, සම අයිතිවාසිකම් සඳහා සහාය වීම සහ අලූත උපදින දරුවන්
තුළ ආසාදනය වලක්වා ගැනීම කෙරෙහි UNAIDS අවධානය යොමු කර ඇත.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන