ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක බැංකු කණ්ඩායම

ලෝක බැංකු කණ්ඩායම (WBG) දශක හයකට ආසන්න කාලයක් ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංවර්ධනයේ හවුල්කරුවකුව සිටී. මෙම
කාලය තුළ ශී‍්‍ර ලංකාව අඩු ආදායම් ලාභී තත්ත්වයේ සිට මධ්‍යම ආදායම් ලාභී තත්ත්වයට ලගාවිය. ලෝක බැංකු කණ්ඩායම,
දැඩි දුගීභාවය නැතිකිරීම සහ සෞභාග්‍යය නංවාලීම යන නිවුන් අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා කැපවූ සහ සමීපව
බැඳුනු ආයතන පහක එකතුවකි. ප‍්‍රතිසංස්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහාවූ ජාත්‍යන්තර බැංකුව (IBRD) ජාත්‍යන්තර
සංවර්ධන සංගමය (IDA) ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය සංස්ථාව (IFC) බහුපාර්ශවීය ආයෝජන ඇපකාර නියෝජිතායතනය (ICSID)
සහ ආයෝජන ආරවුල් බේරුම්කිරීමේ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය (ICSID) එම ආයතන පහ වේ.
IBRD, IDA සහ IFC යන ලෝක බැංකු කණ්ඩායමට අයත් ආයතන තුන ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ කි‍්‍රයාකාරීව කටයුතු කරයි. IBRD
සහ IDA ආයතන ණය පහසුකම්, ඇපවීම් මෙන්ම උපදේශක සහ විශ්ලේෂක සේවා ඇතුලත් ණය නොවන ක‍්‍රම ම`ගින් ද
තිරසාර සංවර්ධනයක් තුළින් දුගී බව අඩු කිරීම ඉලක්ක කොටගෙන කටයුතු කරයි. ඒ අතර IFC ආයතනය පොලී රහිත
හෝ ඉතා සහනදායී පොලී මත දුගී රටවල් සඳහා මුල්‍යාධාර සපයයි. පහල මධ්‍යම ආදායම්ලාභී රටක් ලෙස ශී‍්‍ර ලංකාව
දැන් IBRD සහ IDA ආයතන හා බැඳුනු රටකි.
ශී‍්‍ර ලංකාවට ලබාදුන් පළමු ලෝක බැංකු ණය මුදල මගින් 1954 වසරේදී ඇබඞීන් - ලක්‍ෂපාන ජලවිදුලි බලාගාරයට
මුල්‍යාධාර සපයන ලදී. එදා සිට මේ දක්වා IDA ආයතනය හරහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.86ක් ද IBRD ආයතනය
මගින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 315ක් ද ලබාදී ඇත. වර්තමානයේ ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ ව්‍යාපෘති
13ක් (IDA ව්‍යාපෘති 11 සහ IBRD ව්‍යාපෘති 2ක්) කි‍්‍රයාත්මක වන අතර එහි ශුද්ධ ආයෝජන වටිනාකම දළ වශයෙන් ඩොලර්
බිලියන 1.5 කි. ශී‍්‍ර ලංකාවේ ගමනාගමන සහ විදුලිසංදේශ යටිතල පහසුකම්, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ජල සහ සනීපාරක්‍ෂක
පහසුකම් නංවාලීම සහ ව්‍යාප්තිය, කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාව වර්ධනය සහ ග‍්‍රාමීය ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා ලෝක
බැංකුව සහයෝගය දක්වා ඇත.
IFC ආයතනය පුද්ගලික අංශයේ උසස් සංවර්ධනයට සහාය දීම සඳහා ආයෝජනයන් සමග උපදෙස් සහ සම්පත් භාවිතය
සංයෝග කිරීම සිදුකරයි. IFC ආයතනය මුල්‍ය නිෂ්පාදන මගින් සමාගම්වල ආපදා කළමණාකරණයට සහ දේශීය සහ
විදේශීය ප‍්‍රාග්ධන වෙළඳපළ අවස්ථා පුළුල් කර ගැනීමේ හැකියාව සැලසී ඇත. සපයන උපදෙස් මගින් ව්‍යාපාර ව්‍යාප්ත
කිරීමටත්, රැකියා ඇතිකිරීමටත් ආර්ථික වර්ධනයටත් අත්‍යාවශ්‍ය පුද්ගලික අංශයේ ආයෝජන මුදාහැරීමට අවස්ථාව
සැලසේ.
IFC ආයතනය 1956 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට වඩා ශී‍්‍ර ලංකාවේ තම ගිණුමට බැර කර ඇත. සමබර ප‍්‍රාදේශීය
සංවර්ධනය කේන්ද්‍රීය කර ගත් මුල්‍ය පහසුකම් ලබාදීම, යටිතල පහසුකම්, සංචාරක සහ කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධනය IFC
ආයතනයේ ප‍්‍රමුඛතාවයන් වේ. 2011 වසරේ ජූනි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 137ක් වූ ආයෝජනය 2015
ජනවාරි වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 517ක් දක්වා වර්ධනය කරමින් IFC ආයතනයේ ශී‍්‍ර ලංකා ආයෝජනය සිව්
ගුණයකින් වැඩි කර ඇත.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන