එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්වරයාගේ පණිවුඩය

බැන් කි-මූන්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්

සිය 70 වන සංවත්සරය සමරන මෙම අවස්ථාව, එක්සත් ජාතීන්ගේ නොයෙකුත් ජයග‍්‍රහණයන් සැමරීමට මහඟු අවස්ථාවකි. එමෙන්ම සාමය සහ ආරක්ෂාවත්,
තිරසාර සංවර්ධනය සහ මානව හිමිකම් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ අපගේ සාමූහික අධිෂ්ඨානය ශක්තිමත් කිරීමටද මෙය අවස්ථාවකි. මෙම වසර දුගීබව
නැති කිරීමටත්, අසමානතා අවම කිරීමටත්, සාමකාමී සහ සැවොම අන්තර්ගත ප‍්‍රජාවන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමටත්, අපගේ ලෝකය සංරක්ෂණය කිරීමටත් අරමුණු
කොටගත් අපේක්ෂා සහගත හා පවතින රටා වෙනස් කරනා ගෝලීය සංවර්ධන න්‍යාය පත‍්‍රයක් සම්මත කෙරෙනා වසරකි.
එක්සත් ජාතීන් සමඟ එක්වීමේ 60 වන සංවත්සරය සමරන ශ‍්‍රී ලංකාව මෙම ගමනෙහි අප හා අත්වැල් බැඳ ගැනීම මා හට ඉතාමත් සතුටුදායී කරුණකි. සාම
සාධක මෙහෙවරෙහි සිට විශේෂ නියෝජිතායතන දක්වා; විවිධ භූමිකාවන්හි ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් දැක්වූ සුවිශේෂ සේවාවන්ද ඇතුළුව, ශ‍්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ට
දක්වා ඇති දායකත්වය අති මහත්ය. අපගේ පොදු අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාව ලබා දී ඇති දායකත්වයට මම ස්තූතිවන්ත වන අතර, පොදු තර්ජන
මැඩ පවත්වමින්, අවස්ථාවන් වැළඳගනිමින් මේ යන මගෙහි අපගේ හවුල්කාරීත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමි.