ශී‍්‍ර ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල (UNICEF) යනු මහා මණ්ඩලය විසින් ළමා අයිතීන් සුරැුකීම සඳහා බලය පවරනු ලැබූ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත
ආයතනයයි. 1950 වසරේදී මෙම සංවිධානයේ කි‍්‍රයාකාරකම් ශී‍්‍ර ලංකාවේ දී අරඹන ලද අතර පළමු කාර්යාලය පිහිටවනු ලැබූයේ 1973 වසරේදීය.
ආරම්යේදී මෙම සංවිධානයේ සහාය ලබාදෙනු ලැබුවේ සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය, සමාජ සුභසාධනය, ජලය සහ සනීපාරක්‍ෂාව හා සම්බන්ධ
සේවාවන් සඳහාය. සුනාමි ව්‍යසනය සහ ගැටුම් සහිත අවස්ථා වලදී හදිසි මානවවාදී උපකරයන් සඳහා මෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී.
ශී‍්‍ර ලංකාව ප‍්‍රතිසාධනය සහ සංවර්ධනය කරා ළගාවන විට විශේෂයෙන්ම අපයෝජනයට ලක්වූ, නොසලකාහැර ඇති සහ සූරාකෑමට ලක්වූ වඩාත්
අවදානම් සහිත ළමුන් ද ඇතුළු ළමා අයිතිවාසිකම් සනාථ කෙරෙන යහපත් ප‍්‍රතිපත්ති සහ කි‍්‍රයාකාරකම් වලට සහාය දැක්වීම කෙරෙහි ඹභෂක්‍ෑත්‍
අවධානය යොමු කර ඇත.
වර්තමානයේදී UNICEF ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් නගා සිටුවීම සදහා ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, හැකියා වර්ධනය, පර්යේෂණ සඳහා මෙන්ම හැකි
අවස්ථා වලදී ආදර්ශ හෝ නව්‍ය ප‍්‍රවේශයන් දක්වන නියමු ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය දක්වයි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන