එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බන් කී මූන් ගේ ශී‍්‍ර ලංකා සංචාරය

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ඇරයුමෙන් 2009 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බන් කී මූන් මහතා ශී‍්‍ර ලංකාවට පැමිණියේය.
ඔහුගේ සංචාරය අතරතුරදී සිවිල් යුධ සමයේ ගැටුම් ඇතිවූ වවුනියා සහ මුලතිවු ප‍්‍රදේශවල අභ්‍යන්තරව අවතැන්වූවන් මුණගැසීමටද මහලේකම්
වරයා කටයුතු කළේය.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන