පශ්චාත් යුධ සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සහාය

යුද්ධය අවසන්වීමෙන් පසුව, තිරසාර සංවර්ධනය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සහ චිරස්ථිත සාමය ඇතිකිරීම පිණිස එක්සත් ජාතීන් ශී‍්‍ර ලාංකික ප‍්‍රජාව සම`ග
සහ ජාතික සහකරුවන් සමග සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී.
මෙම මැදිහත්වීම් ආර්ථික, සමාජයීය සහ පාරිසරික අංශයන් කෙරෙහි විහිදී ඇති අතර මෙහිලා වරප‍්‍රසාද නොලත් ප‍්‍රජාවන් සඳහා ප‍්‍රමිතියෙන් යුත්
අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම, තරුණයින්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම ස`දහා අවස්ථා ලබාදිම සහ රැුකියා අවස්ථා ඇති කිරීම, නිවාස
සහ අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් නැවත ගොඩනැ`ගිම සඳහා ප‍්‍රජාවන්ට ආධාර කිරීම, පරිසර හිතකාමී කසල කළමනාකරණ පද්ධති හඳුන්වා දීම
සඳහා පළාත් පාලන ආයතන සම`ග කටයුතු කිරීම සහ නීති සම්පාදනයේ වැදගත් කොටස් පරිවර්තනය කිරීම සහ තහවුරු කිරීම මගින් නීති
ක්‍ෂේත‍්‍රයට සහාය වීම වැනි කරුණු නිදසුන් ලෙස දැක්විය හැකිය.
විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් විසින් මුහුණ දී ඇති අභියෝගයන් ජයගැනීම ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන් ගණනාවකටද එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුග‍්‍රහය
ලැබී ඇත. නිදසුනක් ලෙස, කාන්තාවන් ගෘහමූලිකත්වය දරණ පවුල් විසින් බහුල ලෙස අත්දකින ආර්ථික අසීරුතා සැළකිල්ලට ගෙන තිරසාර
ජීවනෝපායක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා මුල්‍යමය ආධාර සඳහා සහ නිපුණතා පුහුණුව සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සහයෝගය ලබාදෙන ලදී.
එලෙසින්ම, වැඩිවන ලිංගික හිංසනයන්ට දක්වන ප‍්‍රතිචාරයක් ලෙස ආරක්‍ෂක පද්ධතීන් සහ ප‍්‍රතිචාරයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රෝහල්, පොලීසිය,
නීති ආධාර කණ්ඩායම් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම`ග එක්ව එක්සත් ජාතීන් කටයුතු කර ඇත. මීට අමතරව දේශපාලනය සඳහා ලොව අඩුම
කාන්තා සහභාගීත්වයක් ඇති රටක් ලෙස සැලකෙන ශී‍්‍ර ලංකාවේ කාන්තා දේශපාලන සහභාගීත්වය වැඩිකිරීම ප‍්‍රවර්ධනය සඳහා ද එක්සත් ජාතීන්
කටයුතු කරන ලදී

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන