ශී‍්‍ර ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡුා සේවාව

එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡුා සේවා (UNV) වැඩසටහන ලොව පුරා සාමය සහ සංවර්ධනය සඳහා ස්වේච්ඡුා සේවාව හරහා දායක වේ. 1974 සිට
ශී‍්‍ර ලංකාවේ කි‍්‍රයාත්මක වන UNV වැඩසටහන ස්වේච්ඡුා සේවය මගින් පාර්ශවකරුවන් හට තම ප‍්‍රජාව තුළ වෙනසක් ඇති කිරීමේ නියෝජිතයින්
වීමට අවකාශ සලසා දේ.
2004 සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු එක්සත් ජාතීන්ගේ ස්වේච්ඡුා සේවකයින් 104 දෙනෙකු ශී‍්‍ර ලංකා රජයට සහාය වූ අතර හදිසි සහන කටයුතු
සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා තීරණාත්මක සේවාවක් ඉටු කරන ලදී. මෑතකදී සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය
ඇතිව UNV වැඩසටහන පළමු ජාතික ස්වේච්ඡුා සේවා ලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවන ලද අතර තරුණ කටයුතු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
සමග ශී‍්‍ර ලංකාවේ තරුණ ස්වේච්ඡුා සේවකයින්ගේ දායකත්වය ලේඛනගත කිරීම සඳහා පර්යේෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
ආපදා අවදානම අඩුකිරීම සහ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට හැඩගැසීම තුළින් ශක්තිමත් හා නොසැලෙන දේශීය ප‍්‍රජාවක් ඇති කිරීම UNV වැඩසටහනේ
නූතන ප‍්‍රමුඛතාව වේ.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන