ශී‍්‍ර ලංකාවේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරාධනයෙන්, ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) මෙරට ආහාර සුරක්ෂිතභාවය වැඩි කිරීමට සහ පෝෂණ ඌණතාවෙන් පෙලෙන
ජනතාව ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා සිය කටයුතු 1968 දී මෙරට ආරම්භ කරන ලදී. කුසගින්නට එරෙහිව කටයුතු කරන ලොව විශාලතම සංවිධානය
වන මෙම වැඩසටහන මෙරට සිවිල් යුද්ධයෙන් හා සුනාමි ව්‍යසනයෙන් හානියට පත් පුද්ගලයන්ට කඩිනම් සහන සැලසීය.
WFP මගින් ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ට පාසල් කාලයේදී ආහාර වේලක් ලබා දීම සහ පෝෂණ ඌණතාවන් අවම කිරීම සඳහා ගර්භධෑ සහ කිරිදෙන
මවුවරුන් සහ කුඩා ළමුන් සඳහා පෝෂණ වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලැබේ. එමෙන්ම ආපදාවන්ට සූදානම් වීම, කාලගුණික සහ අනෙකුත්
ආපදා වලින් ජනතාවගේ ජීවනෝපායන්ට දේපලවලට වන හානි අවම කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ද WFP විසින් ලබා දේ.
දේශීය මෙන්ම විදේශීය රටවල ආපදාවලට ලක්වූවන්ට හදිසි ආහාර අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සහල් මෙට්‍්‍රක් ටොන් 50,000ක් ලෝක
ආහාර වැඩසටහනට පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
මන්දපෝෂණය අවම කිරීමට, කාලගුණික විපර්යාසයන්ට ශක්තිමත්ව මුහුණදීමට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ කුසගින්න නැති කිරීමට
රජය සමග කටයුතු කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන