ශී‍්‍ර ලංකාවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

ශී‍්‍ර ලංකාව ලංකාවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙහි (WHO) සාමාජික රටක් බවට පත් වූයේ 1948 වසරේදීය. පළමු කාර්යාලය කොළඹ ගාලූමුවදොර
හෝටලයේ දී 1952 පිහිටවන ලදි.
එතැන් සිට, WHO දිවයිනේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම දියුණු කිරිම සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා රජය සමග එක්ව කටයුතු කරයි. ශී‍්‍ර ලාංකික
ජාතියේ සෞඛ්‍ය මට්ටම ගෝලීය වශයෙන් තරගකාරී මට්ටමකට ගෙන ඒමේ කාර්යයට WHO කැපවී ඇත. බෝවන රෝගත බෝ නොවන රෝගත
තුවාල සහ මානසික සෞඛ්‍යයත මාතෘ, ළමා සහ තරුණ සෞඛ්‍යත පෝෂණයත සෞඛ්‍ය පද්ධතිත හදිසි අවස්ථා සඳහා සූදානම, ප‍්‍රතිචාරය සහ වඩා
දියුණු හවුල්කාරිත්වය සහ සෞඛ්‍යය සඳහා සම්පත් සචලනය යන විෂයයන් යටතේ සියළුම ජනතාවට සමස්ථ සෞඛ්‍ය ආවරණයක් ලබාදීම සඳහා
WHO අඛණ්ඩ සහයෝගය ලබාදෙනු ඇත.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන