ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன் அவர்களின் இலங்கை வருகை

முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் ஐக்கிய நாடுகளின் செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன்
அவர்கள் 2009 இல் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்தார். அவரது விஜயத்தின் போது; உள்நாட்டு யூத்தத்தினால் உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்த
மக்கள் தற்காலிகமாகக் குடியிருந்த வவூனியா மற்றும் முல்லைத்தீவூ பிரதேசங்களுக்குப் பயணித்தார்.

Activities

tamil title

வணக்கம்